Ursus Dzielnica m.st. Warszawy

  • Zmodernizowana Izba Tożsamości Ursusa

    Izba Tożsamości Ursusa ma już 5 lat. Przez ostatnie miesiące przechodziła modernizację i gruntowną inwentaryzację. Dzięki współpracy ze znawcami historii Ursusa, jak i pomocy ekspertów w dziedzinie projektowania wystaw, Izba zyskała nowy wygląd i odnowioną wystawę stałą.
  • Wolontariat nie ma wieku

    ul. Zagłoby 17
    Wystawa zorganizowana w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” zatytułowana „Wolontariat nie ma wieku”. Wystawa ma na celu wypromowanie wolontariatu, który działa na terenie Dzielnicy Ursus zarówno młodzieżowy jak i senioralny. W ramach projektu zorganizowano profesjonalną sesję zdjęciową, pokazującą wolontariuszy, bez barier wiekowych i społecznych jako ludzi z pasją, wyjątkowych i zaangażowanych w pomoc innym, tworzących coś wyjątkowego a często mało widocznych i niedocenianych.