null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy to rządowe świadczenie, które częściowo pokryje rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Szczegółowe informacje dotyczace dodatku osłonowego można znaleźć na stronie 19115.