null

Już 1 grudnia rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. Już od 1 grudnia mieszkańcy będą mogli ponownie składać projekty. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Pomysły będzie można zgłaszać na poziomie dzielnicowym i ogólnomiejskim. Projekty dzielnicowe dotyczą jednej dzielnicy, zaś ogólnomiejskie wielu dzielnic, a nawet całej Warszawy. Projekt będzie można zgłosić internetowo przez stronę www.bo.um.warszawa.pl lub papierowo. Formularz papierowy jest dostępny w urzędzie dzielnicy bądź na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. Pomysły mogą mieć różną tematykę, ale muszą mieścić się w katalogu zadań gminy. Mogą one zatem dotyczyć infrastruktury, ochrony środowiska, kultury, sportu, oświaty, bezpieczeństwa, spraw społecznych.

Łączna kwota na budżet obywatelski na rok 2023 to 101 130 815 zł. Wysokość kwoty na budżet obywatelski regulują zapisy Ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa wskazuje, że do dyspozycji mieszkańców powinna zostać przeznaczona kwota wysokości minimum 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym. Dla dzielnicy Ursus została przeznaczona kwota 2 427 140 zł, zaś limit wartości jednego projektu to 485 428 zł.

Projekty będzie można zgłaszać do 25 stycznia 2022 roku. Następnie do 4 maja potrwa ocena zgłoszonych projektów. W ramach oceny pracownicy urzędu sprawdzą projekt pod względem merytorycznym. W przypadku konieczności dokonania zmian urzędnicy kontaktują się z projektodawcą i wspólnie ustalają ostateczny kształt projektu. Od negatywnej oceny zawsze można zgłosić odwołanie, jednak zdecydowana większość pomysłów jest oceniana pozytywnie. Od 15 do 30 czerwca 2022 roku będzie trwało głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 lipca 2022 roku. To wtedy dowiemy się, które projekty uzyskały najwięcej głosów mieszkańców, co jest jednoznaczne z ich realizacją przez urząd w 2023 roku.

Na przestrzeni lat w dzielnicy Ursus w ramach budżetu obywatelskiego powstało bardzo wiele niezwykle potrzebnych realizacji. Tężnia solankowa, zadaszenie trybuny na stadionie OSiR, skatepark, boiska sportowe, zakupy dla bibliotek i domów kultury, dużo projektów zielonych, wiele szkoleń i warsztatów – to tylko niektóre przykłady projektów zrealizowanych z budżetu obywatelskiego. Warto zgłaszać pomysły i głosować. W ten sposób wspólnie możemy zmienić naszą dzielnicę, a nawet Warszawę.