null

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dziwczynka wybiera książkę z półki w bibliotece
Autor: Ben Kerckx źródło Pixabay

„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” to nazwa pilotażowego projektu, którego druga część właśnie się rozpoczęła. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunów. Daje możliwość skorzystania z nowoczesnej oferty programowej, umożliwia uczestnikom nawiązać przyjaźnie, uczyć się wzajemnie swoich języków oraz poznawać kulturowe zwyczaje.

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego finansowanego ze środków  Danmarks Indsamling oraz SCI.

Do pilotażowej edycji zaproszonych zostało 20 bibliotek z całej Polski, które wyróżniają się bogatą ofertą kulturalną i edukacyjną oraz prowadzą działania katalizujące integrację polsko-ukraińską. 

Założenia projektu

To włączający, integrujący projekt społeczno-edukacyjny, dzięki któremu w wybranych placówkach naszej biblioteki w Ursusie można wziąć udział w zajęciach edukacyjnych związanych z nauką podstaw programowania, rozwijaniem kompetencji przyszłości STEAM, a także w warsztatach plastycznych, manualnych oraz ruchowych.

Nie zabraknie tu również klubu czytelniczego oraz kursu języka polskiego, jako obcego. Można także korzystać z Cyfrowego Centrum Edukacji, które udziela wsparcia ukraińskim uczniom kontynuującym naukę online w szkołach ukraińskich, w ukraińskiej ministerialnej szkole online lub uczęszczającym do polskich szkół. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli i naszych bibliotekarzy. Dodatkowo na zajęciach obecna jest osoba tłumacząca na język ukraiński.

Realizacja projektu rozpoczęła się w naszej Bibliotece już podczas akcji „Lato w bibliotece”. Natomiast od września do grudnia trwać będzie jego kolejny pilotażowy etap, z perspektywą kontynuacji do czerwca 2023 roku.

Diagnoza potrzeb społecznych

Pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy niesie ze sobą ogromny potencjał dobra. Jednocześnie skala i tempo migracji mogą być powodem wielu problemów, których wszyscy jesteśmy świadomi.

Potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, wspieranie procesu międzykulturowej integracji, a także zapewnienie dostępności odpowiedniej infrastruktury, animatorów, trenerów i nauczycieli, to obszary, w których Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Save the Children International wspiera biblioteki. To one stają się w tym projekcie sercem integracji, edukacji, a także bezpiecznym miejscem wytchnienia dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Tym bardziej jesteśmy dumni, że biblioteka publiczna Ursusa znalazła się wśród 20 pionierskich instytucji w Polsce.

Program projektu

Wszystkie zaplanowane wydarzenia dostępne są na stronie biblioteki.

Napis Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.