null

Masz pytanie dotyczące budżetu obywatelskiego? Napisz, zadzwoń! - dyżury konsultacyjno-mailowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budżet obywatelski. Zgłaszam, głosuję, korzystam.

Dyżury telefoniczno-mailowe

  • grudzień

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego – poniedziałki 16:00-17:00

Piotr Pełka, ppelka@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 13

Wydział Infrastruktury – wtorki 10:00-11:00

Dorota Dolina, ddolina@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 95

Projekty dotyczące dróg i chodników, projekty kubaturowe, projekty dotyczące budynków, placów zabaw, boisk – wtorki 10:00-11:00

Michał Salak, msalak@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 52

Wydział Ochrony Środowiska – wtorki 10:00-11:00

Magdalena Czapska-Szymul, mczapska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 56

Projekty dotyczące zieleni, parków, skwerów

Wydział Oświaty i Wychowania – poniedziałki 10:00-11:00

Anna Wudarczyk, awudarczyk@um.warszawa.pl, tel. 443 61 49

Projekty dotyczące oświaty, warsztaty, szkolenia, zajęcia

Wydział Sportu i Rekreacji – wtorki 10:00-11:00

Grzegorz Wyszomierski, gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 73

Projekty dotyczące sportu, treningi, zawody

Wydział Kultury – poniedziałki 10:00 – 11:00

Katarzyna Świtalska, kswitalska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 43

Elżbieta Kowalewska, e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 60 64

Projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych.

styczeń

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego:

poniedziałki: 16.00 – 18.00

Piotr Pełka, ppelka@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 13

Wydział Infrastruktury

projekty drogowe - wtorki 10:00-12:00

Dorota Dolina, ddolina@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 95

Projekty dotyczące dróg i chodników.

projekty kubaturowe - wtorki 10:00-12:00

Michał Salak, msalak@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 52

Projekty dotyczące budynków, placów zabaw, boisk.

Wydział Ochrony Środowiska – wtorki 10:00-12:00

Magdalena Czapska-Szymul, mczapska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 56

Projekty dotyczące zieleni, parków, skwerów.

Wydział Oświaty i Wychowania – poniedziałki 10:00-12:00

Anna Wudarczyk, awudarczyk@um.warszawa.pl, tel. 443 61 49

Projekty dotyczące oświaty, warsztaty, szkolenia, zajęcia.

Wydział Sportu i Rekreacji – wtorki 10:00-12:00

Grzegorz Wyszomierski, gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 73

Projekty dotyczące sportu, treningi, zawody.

Wydział Kultury – poniedziałki 10:00 – 12:00

Katarzyna Świtalska, kswitalska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 61 43

Elżbieta Kowalewska, e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. 22 443 60 64

Projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych.