null

Zajęcia w instytucjach kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

W działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy włączają się także warszawskie placówki kulturalne. Obecnie w Ursusie to przede wszystkim biblioteka. Na bieżąco uaktualniamy pojawiające się inicjatywy i przedsięwzięcia.

Punkt informacyjny dla cudzoziemców w Ursusie „Harmonia kultur”

Punkt działa w czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 w filii „Skorosze” biblioteki publicznej, przy ul. Dzieci Warszawy 27a. 

Na miejscu można uzyskać m.in. kontakt do tłumaczy, doradców zawodowych, prawników, czy psychologów lub bezpłatnie wydrukować niezbędne dokumenty do załatwienia formalności urzędowych. Biblioteka przygotowała także zestawy ulotek i informatorów w języku ukraińskim. 

Nauka języka polskiego

Od kwietnia w filii „Skorosze” biblioteki publicznej odbywać się będą kursy języka polskiego dla dorosłych oraz kursy wsparcia językowego dla dzieci na „dobry start w szkole”.

Biblioteka planuje także tworzenie grup międzykulturowych, czyli zajęcia integracyjne dla dzieci oraz wieczorki wielokulturowe dla dorosłych i ich rodzin. W obecnej sytuacji wsparcie dla obcokrajowców dotyczyć będzie przede wszytskim osób ukraińskiego pochodzenia. 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Punkt informacyjny dla cudzoziemców. Harmonia kultur” zorganizowanego wraz z Centrum Wielokulturowym w Warszawie.

Książki i materiały w języku ukraińskim

Biblioteka publiczna sukcesywnie zwiększa dostępne zbiory książkowe, materiały audio w języku ukraińskim.