null

Miasteczko Ruchu Drogowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy na kolejną odsłonę Miasteczka Ruchu Drogowego.

Dzieci, które ukończyły już 10 lat, ale nie posługują się jeszcze kartą rowerową, będą mogły zdobyć uprawnienia w tym zakresie i podszkolić się z bezpiecznej jazdy na rowerze.

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus i w Dzielnicy Włochy, przy udziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 zapraszają: 

2 października na dzień otwarty Miasteczka Ruchu Drogowego w godz. 10:00-13.30

Przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10 odbędą się zajęcia edukacyjne z komunikacji na drodze obejmujące:

  • doskonalenie jazdy na rowerze,
  • instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami,
  • złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat, egzamin w obecności rodzica lub opiekuna).

 

Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnej. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

 

Informacje w treści, chłopiec z rowerem

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: