null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Młodzieżowej Rady Dzielnicy kolorowe litery MRDU

Młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tworzy wspólnotę samorządową będącą wspólnotą społeczności uczniowskich.

Rada ma charakter konsultacyjny. Rada składa się z 27 radnych.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
 • podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zadaniem Młodzieżowej Rady jest:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk;
 • inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie organizacji imprez w tych obszarach;
 • wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRDU i pozostałych członków Prezydium MRDU - zwanego dalej Prezydium;
 • powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji problemowych;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka MRDU i przeprowadzania wyborów uzupełniających;
 • nadawanie tytułu honorowego radnego MRDU;
 • wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
 • prowadzenie strony internetowej oraz utrzymywanie innych form kontaktu z młodzieżą uczącą się na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy;
 • proponowanie zmian w Statucie MRDU, na zasadach określonych w § 25.

Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

 • Przewodniczący – Filip Bucholc
 • Wiceprzewodnicząca – Marta Zakrzewska
 • Wiceprzewodnicząca – Weronika Zielińska
 • Sekretarz – Jagoda Kupisz

Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus – V kadencja / rok 2021-2022

 1. Natan Biela
 2. Filip Bucholc
 3. Gabriela Dmoch
 4. Natalia Drozdowska
 5. Jan Gołda
 6. Michał Jabłoński
 7. Miłosz Jaczyński
 8. Mikołaj Janus
 9. Krzysztof Jurkowski
 10. Zofia Królik
 11. Andrzej Kubasiak
 12. Jagoda Kupisz
 13. Wanda Leśniak
 14. Joanna Minor
 15. Martyna Pilarska
 16. Zofia Polak
 17. Magdalena Pyra
 18. Daria Pyzik
 19. Weronika Rarot
 20. Jakub Siemek
 21. Zofia Stawarz
 22. Mikołaj Trzeciak
 23. Mateusz Wiśniewski
 24. Marta Zakrzewska
 25. Wojciech Zarczuk
 26. Karolina Zielińska
 27. Weronika Zielińska

Uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

kontakt: mrdursus@gmail.com; profil na FB.

Dokumenty: STATUT Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy