null

Nabór wniosków do programu dla osób niepełnosprawnych „Samodzielność - Aktywność - Mobilność”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami

Samorządy powiatowe we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają do udziału w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność".

O programie

“Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające ich w codziennym funkcjonowaniu.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i:

  • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielnie wyjść na zewnątrz;
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych we własnym mieszkaniu.

Ważne terminy i kontakty

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl do dnia 31.12.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie pfron.org.pl.

 

Załączniki: