null

Oświadczenie o nauce zdalnej uczniów ukraińskich - Декларація про навчання дитини

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zeszyt, na którym leżą ołówki, długopisy i linijka

Ukraińskie dzieci i młodzieży po przyjeździe do Polski mają obowiązek podjęcia dalszej edukacji. Rodzice uczniów mogą dla nich wybrać wybrać naukę w systemie polskim lub kontynuację w zdalnym systemie ukraińskim. W tym drugim wypadku konieczne jest złożenie oświadczenia.

Українські діти та підлітки після прибуття до Польщі зобов’язані здобувати подальшу освіту. Батьки студентів можуть обрати для них навчання за польською системою або продовжити за дистанційною українською системою.

Rodzice, którzy zdecydowali się na nauczanie zdalne w systemie ukraińskim powinni złożyć w urzędzie dzielnicy oświadczenie, o odbywaniu przez dziecko takiej nauki. Szkoły ukraińskie prowadzą zajęcia w różnych godzinach, a udostępnione przez placówki materiały można obejrzeć i odsłuchać o dowolnej porze, więcej na na stronie: Ogólnoukraińskiej Szkoły Online

Oświadczenie można pobrać w urzędzie dzielnicy, w okienku nr 6 lub z załącznika na dole strony. Po wypełnieniu trzeba złożyć je w kancelarii urzędu. 

Батьки, які вирішили скористатися дистанційним навчанням за українською системою, мають подати до районного відділу декларацію про те, що їхня дитина проходить таке навчання. Українські школи проводять заняття в різний час, а матеріали, які надають заклади, можна переглянути та послухати в будь-який час, детальніше на сайті Всеукраїнської школи онлайн.

Декларацію можна завантажити в райвідділку в скриньці No 6 або у вкладенні внизу сторінки. Після заповнення необхідно подати їх до канцелярії райвідділу.

Załączniki: