null

PESEL dla obywateli Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ewelina Lach

Obywatele Ukrainy legalnie przyjeżdżający do Polski z powodu wojny mogą starać się o uzyskanie numeru PESEL. Ich pobyt - licząc od dnia 24 lutego 2022 roku - przez kolejne 18 miesięcy rząd Polski uznaje za legalny.

Przez „obywatela Ukrainy” ustawa rozumie także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego współmałżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Punkt PESEL na PGE Narodowym w kwietniowe weekendy

Podczas najbliższych dni świątecznych 16,17 i 18 kwietnia oraz 24 kwietnia (Wielkanoc prawosławna) punkt na Stadionie Narodowym będzie nieczynny.

W dni weekendowe 9-10 kwietnia oraz 23 i 30 kwietnia o numer PESEL można ubiegać się w godzinach od 8:00 do 16:00. Punkt znajduje się we wschodniej części stadionu w pobliżu recepcji głównej.

Szczegóły dotyczące jego działalności można także uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115.

Gdzie znaleźć formularz wniosku

Wnioski do pobrania i wypełnienia przygotowane są na stronie: mc.bip.gov.pl. W wersji papierowej dostępne są w urzędzie dzielnicy i w punkcie na Stadionie Narodowym.  

Pomoc w wypełnieniu formularza

Wniosek może być wypełniony tylko w języku polskim. Pomoc przy wypełnianiu formularza uzyskasz w urzędzie. 

Co zawiera wniosek

Do formularza dołącz fotografię biometryczną, ksero wszystkich dokumentów i oświadczeń. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie:

  • dokumentu ze zdjęciem, Karty Polaka, dokumentu podróży;
  • w przypadku osób niepełnoletnich także na podstawie aktu urodzenia;
  • na podstawie dokumentu unieważnionego, jeśli pozwala na identyfikację osoby (dokument ze zdjęciem);
  • osobistego oświadczenia, a najlepiej „zaświadczenia o potwierdzeniu tożsamości” wydawanego przez placówki dyplomatyczno-konsularne Ukrainy. 

Gdzie składać wniosek

Wniosek złóż osobiście w urzędzie dzielnicy Ursus (pobierz numerek przy wejściu bocznym od strony galerii handlowej „Factory”) lub w punkcie na Stadionie Narodowym. W imieniu osoby niepełnoletniej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 

Załączniki: