null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.10.2010 r. o godz. 1600 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie wstepnego projektu budżetu dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2011 rok.
  4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  5. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
  6. Dyskusja - wolne wnioski.