null

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2010 r. o godz. 1630 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie wstępnego projektu budżetu dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2011 rok.
  4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
  5. Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
  6. Dyskusja - wolne wnioski.