null

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.10.2010 r. o godz. 1630 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Omówienie wstępnego projektu budżetu dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na 2011 rok.
  4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  6. Dyskusja - wolne wnioski.