null

Projekt „Żłobek szansą na równy start”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy sprawują opieką nad dziećmi do lat trzech i chcą powrócić na rynek pracy.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dwustu dwudziestu pięciu mieszkańców województwa mazowieckiego w tym do sześćdziesięciu siedmiu osób posiadających m.in. jedno dziecko do lat trzech, powracających na rynek po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, którym w okresie opieki kończy się umowa o pracę, zatrudnionych na czas określony, pracujących, będących w czasie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. Projekt ten skierowany jest także do stu pięćdziesięciu ośmiu osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy.

Wartość całkowita projektu wynosi 8 480 250,39 zł przy czym wkład Unii Europejskiej to 6 715 433,88 zł. Planowany okres realizacji programu - od 1 maja 2021 do 31 sierpnia 2023 roku.

Jednostką realizującą działania jest miasto stołeczne Warszawa / Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem rekrutacji, regulaminem uczestnictwa w Projekcie „Żłobek szansą na równy start” oraz regulaminem rekrutacji dostępnymi na stronie: zlobki.waw.pl/projekty/

Grafika z informacjami podanymi w tekście.
 

 

 

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap