null

Przegląd twórczości Tadeusza Różewicza

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Dom Kultury „Kolorowa” zaprasza do udziału w VIII Mazowieckim Przeglądzie Recytatorskim Jednego Poety, który w tym roku będzie poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi. Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego zapraszamy młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego. Przegląd przygotowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. uczniowie gimnazjów,
  2. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli.
Każdy z uczestników do I etapu eliminacji ma za zadanie przygotować dwa wiersze, ewentualnie jeden wiersz i dowolny fragment prozy poetyckiej (nie przekraczający 3 minut). Pierwszy etap odbędzie się w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 w dniach 2, 3, 4, 5 listopada 2010 roku. Szczegółowy plan przesłuchań Domu Kultury „Kolorowa zamieści po zamknięciu listy zgłoszeń na stronie internetowej www.kolorowa.arsus.pl Drugi etap, do którego jury zakwalifikuje najlepszych z każdej kategorii wiekowej, przewidziano na 18 listopada 2010 roku. W drugim etapie eliminacji będą obowiązywać inne utwory, niż prezentowane w pierwszym etapie. Karty uczestnictwa należy przesłać pocztą na adres Domu Kultury "Kolorowa" ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, faxem na numer (22) 667-83-75, pocztą elektroniczną na adres dk.kolorowa@gmail.com lub poprzez formularz on-line, zamieszczony na stronie organizatora. Termin zgłoszeń upływa 22 października 2010 roku. Wieczór Laureatów oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w piątek 26 listopada o godzinie 18:00 w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.