null

Wsparcie miasta dla Klubu Sportowego Ursus

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok murawy i trybun boiska sportowego.
Autor: Urząd dzielnicy Ursus

W związku z licznymi dyskusjami na forach internetowych dotyczącymi sytuacji finansowej KS Ursus przedstawiamy informacje na temat wsparcia klubu przez samorząd dzielnicy Ursus.

Do zadań samorządu warszawskiego należy wspieranie szkolenia sportowego młodzieży. Kluby sportowe działające na terenie miasta mogą ubiegać się o dotacje na szkolenie zarówno z Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, jak również z urzędów dzielnic. Zasady udzielania wsparcia regulują Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy i są równe dla wszystkich ubiegających się o nie podmiotów.

KS Ursus otrzymuje największe dotacje w dzielnicy Ursus

Na terenie naszej dzielnicy największym beneficjentem wsparcia z tytułu dotacji miejskich, z uwagi na największą ilość członków, jest Klub Sportowy Ursus. W 2022 roku miasto przyznało klubowi łącznie 699 925,00 zł w ramach dotacji i innych form dofinansowania.

Ile wynoszą koszty najmu boisk?

Od stycznia do października tego roku koszty najmu bazy sportowej w Ursusie wyniosły klub łącznie 484 378,25 zł, w tym  92 378,25 zł szkolne hale sportowe i 392 000 zł obiekty OSIR Ursus. W tym samym czasie dotacja miejska łączna z Biura Sportu m.st. Warszawy oraz z Urzędu Dzielnicy Ursus wyniosła proporcjonalnie za dziesięć miesięcy ok. 583 000 zł (całoroczna dotacja to 699 925,00 zł).  Oznacza to, że po opłaceniu najmu boisk klubowi z samej dotacji miejskiej powinno zostać ok. 98 621, 75 zł na koszty związane np. z zatrudnieniem trenerów. Oprócz dotacji miejskiej klub czerpie dochody ze składek członkowskich oraz innych źródeł, np. PZPN.

Za rok 2021 nie ma upublicznionych danych klubu w KRS.  Szacunkowe dane za bieżący rok pokazują, że wielkość budżetu w 2022 roku w przybliżeniu wynosi 2,5 mln zł. Można zatem przyjąć, że proporcjonalnie za okres od stycznia do października wielkość budżetu klubu to kwota ok. 2,1 mln zł, a co za tym idzie koszt najmu stanowi szacunkowo 23,5 % rocznego budżetu klubu.

Preferencyjne stawki

Wysokość stawek ustalona dla KS Ursus za wynajem boisk sportowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ursusie, a także za wynajem szkolnych hal sportowych na terenie dzielnicy należy do najniższych w Warszawie. Dodatkowo klub korzysta bezpłatnie z boiska typu „Orlik” na terenie OSIR Ursus  (ok. 650 godzin rocznie), również bezpłatnie korzysta z udostępnionego przez dzielnicę kompleksu boisk na terenie Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Ponadto należący do miasta Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie w ostatnich latach zainwestował w sumie ok. 8 mln zł w modernizację i dostosowanie obiektów sportowych na potrzeby KS Ursus, a utrzymanie boisk, z których korzysta prawie wyłącznie KS Ursus kosztuje rocznie 1,28 mln zł  - utrzymanie nawierzchni trawiastej, sprzątanie, oświetlenie, zatrudnienie pracowników do obsługi itd.

Warszawa wspiera KS Ursus

Wysokość dotacji przyznawanej klubowi w pełni zabezpiecza koszty najmu obiektów sportowych, jakich klub potrzebuje do prowadzenia działalności, a także pokrywa część kosztów pracy trenerów dla młodzieży.  Jednocześnie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie rocznie ponosi dodatkowe koszty w wysokości ok. 800 tys. zł  (różnica pomiędzy kosztami utrzymania, a wpływami z tytułu najmu płaconymi przez KS Ursus)  na utrzymanie bazy sportowej na potrzeby KS Ursus oraz ustala preferencyjne stawki najmu boisk i innych obiektów. To pokazuje, że samorząd warszawski w ramach posiadanych kompetencji od lat wspiera i dalej będzie wspierał KS Ursus  – klub z wieloletnią tradycją, ważny dla lokalnej społeczności i warszawskiego sportu.