null

Wspólne posiedzenie Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wdniu 31.08.2009r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budzetu i Finansów z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych. Proponowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
  5. Dyskusja – wolne wnioski.