null

Wybory do Rady Seniorów w Ursusie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Członkowie rady seniorów obradują przy stole w sali konferencyjnej.
Autor: Waldemar Sokołowski

Zarząd Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza wybory na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy kadencji 2022 – 2025.

Zasady głosowania

Głosować mogą osoby, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie dzielnicy Ursus. W  głosowaniu mieszkańcy wybiorą 12 przedstawicieli do Rady Seniorów  naszej dzielnicy. Jedna osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

Głosujemy poprzez wypełnienie karty wyborczej, którą należy wrzucić do urny wyborczej wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus - głosowanie”. Druki karty wyborczej część A i B dostępne są w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter) oraz na stronie internetowej urzędu www.ursus.warszawa.pl.  Głosowanie potrwa od 18 listopada do 25 listopada 2022 r.

 

Prezentacja kandydatów do Rady Seniorów

Trzynastu kandydatów,  którzy zgłosili  chęć udziału w wyborach będzie można wysłuchać 17 listopada 2022 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury „Arsus”.

 

Zadania Rady Seniorów

Dzielnicowa Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie monitorowania potrzeb ursuskich seniorów. Monitoruje realizację polityki senioralnej w Ursusie i  współpracuje z Warszawską Radą Seniorów.  Zadaniem rady jest m.in. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, a także  przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

 

Załączniki: