null

Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. T. Hennela

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wizualizacja budynku.

Przedszkole, którego budowa ruszy jako pierwsza zaplanowany jest dla 150 dzieci. Placówka wyróżniać się będzie salą do zajęć sensorycznych, wielofunkcyjnym holem oraz ciekawie zaprojektowanym terenem zielonym wraz z trzema placami zabaw.  

Szkoła zaprojektowana jest dla ponad 700 uczniów. Budynek przystosujemy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jego integralną część stanowić ma hala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także trybuny mieszczące około 150 widzów. Osobnym pomieszczeniem będzie sala gimnastyczna dla klas 1-3. Na terenie zewnętrznym do dyspozycji uczniów będą bieżnie, boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne i plac zabaw.

Obie placówki korzystać będą z energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych zapewniających energię elektryczną i kolektorów słonecznych dających ciepło grzewcze. Szkoła dodatkowo wspomagana będzie pompą ciepła służącą do ogrzewania, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.

Zakończyliśmy prace projektowe obiektów i złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę.  W pierwszym półroczu 2022 roku ogłosimy przetarg. Planujemy, że przedszkole oddamy do użytku w 2023 roku, szkołę w 2025.

Realizacja: 2020–2023

Wartość inwestycji: 42 mln zł