null

Zgłoś obiekt noclegowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Świadczysz usługi noclegowe w tzw. obiektach niekategoryzowanych? Zgłoś obiekt do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie prowadzone przez miasto.

Pobierz wniosek z urzędu lub strony www.warszawa19115.pl i złóż w urzędzie dzielnicy, na której znajduje się obiekt.

Szczegółowe informacje, jak dokonać wpisu do ewidencji uzyskasz:

  • na stronach Miejskiego Centrum Kontaktu 19115
  • w Wydziale Obsługi Mieszkańców (WOM) urzędu dzielnicy
  • w Biurze Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Canaletta 2. 

Brak zgłoszenia może skutkować grzywną lub ograniczeniem wolności zgodnie z art. 60 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń.