Budżet obywatelski

Niebieska grafika: zgłaszam głosuję korzystam

 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu stolicy. Warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się miasto.

Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, budżet obywatelski jest właśnie dla Ciebie.

Budżet obywatelski - baza wiedzy

Pytania i odpowiedzi

Projekt możesz zgłosić:
- internetowo przez stronę bo.um.warszawa.pl
- papierowo

Formularz papierowy otrzymasz w urzędzie dzielnicy. Możesz go pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl i samodzielnie wydrukować.

Wypełniony formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami musisz dostarczyć do urzędu. Możesz złożyć go osobiście lub wysłać listownie z dopiskiem „Budżet obywatelski”. 

Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, wyślij formularz na adres urzędu dzielnicy. Jeżeli projekt dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, wyślij go do Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Zgłoszone projekty trafiają do właściwej merytorycznie jednostki, której pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji danego pomysłu. Pracownicy urzędu sprawdzają m.in.:

zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,

możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,

możliwość realizacji w ciągu roku,

zgodność z kompetencjami miasta,

oszacowany koszt realizacji pomysłu,

zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,

zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem, przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu może odnieść się w ciągu sześciu dni od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie oceniony negatywnie.

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem są ogłaszane na stronie https://bo.um.warszawa.pl/. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku oceny zgłoszonych pomysłów.

 Możesz zagłosować:

przez internet na stronie https://bo.um.warszawa.pl/

papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. 

UWAGA! Głosować papierowo możesz tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy.

Wygrają (a więc zostaną rekomendowane do realizacji) te projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danej dzielnicy lub na poziom ogólnomiejski. Może zdarzyć się tak, że wygra kilka bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Wyniki budżetu obywatelskiego w edycji 2022 w Ursusie