Kontakt do stanowiska WOM w urzędzie

Opłata skarbowa: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  • wydanie zaświadczeń,
  • pełnomocnictwa, wypisy,
  • odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

Opłata za udostępnienie danych osobowych: 88 1030 1508 0000 0005 5003 0098