Kontakt do stanowiska WOM w urzędzie

Dowody osobiste: 22 443 60 04

Meldunki, zaświadczenia: 22 443 60 04

e-mail: ursus.baiso@um.warszawa.pl

Opłata skarbowa: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

  • wydanie zaświadczeń,
  • pełnomocnictwa, wypisy,
  • odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

Opłata za udostępnienie danych osobowych: 88 1030 1508 0000 0005 5003 0098