Dziennik Ursusa

Bezpłatny biuletyn Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wychodzi w nakładzie 20 tys. egzemplarzy i kolportowany jest na terenie dzielnicy. Na naszej stronie dostępny jest w wersji online i do pobrania. Po ściągnięciu na komputer egzemplarze dostępne są dla programów czytających tekst, np. NVDA. Od roku 2022 publikujemy osobną wersję dziennika zgodną z zasadami dostępności cyfrowej.

Redaktor naczelna

Agnieszka Wall

Kontakt z redakcją

Wydania z 2022 roku:

 

 

Wydania z 2021 roku: