Dziennik Ursusa

Bezpłatny biuletyn Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wychodzi w nakładzie 20 tys. egzemplarzy i kolportowany jest na terenie dzielnicy. Na naszej stronie dostępny jest także w wersji online i pobrania. 

Redaktor naczelna

Agnieszka Wall

Kontakt z redakcją

  • 22 443 61 23 
  • dziennik.ursusa@um.warszawa.pl

Wydania z 2021 roku: