Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 1b)

 

 

 

W czerwcu 2021 r. Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + '' 2021 otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Państwa, na zadanie pn.: „Utworzenie miejsc opieki w żłobku”.

W ramach przedmiotowego zadania, na terenie Dzielnicy Ursus, zostaną wybudowane dwa żłobki:

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego

Wartość  dofinansowania: 799 999,00 zł

Całkowita wartość zadania: 7,48 mln zł

Zakres projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek o rzucie prostokąta przykryty dachem jednospadowym, płaskim W ramach zadania wykonana zostanie budowa żłobka w technologii tradycyjnej, zagospodarowanie terenu w postaci budowy miejsc postojowych, ogrodzenia, placu zabaw itp. W ramach zadania wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna. Po zakończonych robotach budowalnych budynek zostanie wyposażony w niezbędne wyposażenie stałe oraz ruchome. 

Liczba tworzonych miejsc opieki: 125  

Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy

Wartość  dofinansowania: 3 608 416,00 zł

Całkowita wartość zadania: 10,86 mln zł

Zakres projektu:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu . W ramach zadania wykonana zostanie budowa żłobka w technologii modułowej, zagospodarowanie terenu w postaci budowy wjazdów na teren działki, miejsc postojowych, dojść i dojazdów do budynku, stojaków na rowery, małej architektury, ogrodzenia i oświetlenia terenu, placu zabaw itp. W ramach zadania wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna. Po zakończonych robotach budowalnych budynek zostanie wyposażony w niezbędne wyposażenie stałe oraz ruchome. 

Liczba tworzonych miejsc opieki: 175