Logotyp Młodzieżowej Rady Dzielnicy kolorowe litery MRDU

Młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tworzy wspólnotę samorządową będącą wspólnotą społeczności uczniowskich.

Rada ma charakter konsultacyjny. Rada składa się z 27 radnych.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
 • podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zadaniem Młodzieżowej Rady jest:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk;
 • inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie organizacji imprez w tych obszarach;
 • wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRDU i pozostałych członków Prezydium MRDU - zwanego dalej Prezydium;
 • powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji problemowych;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka MRDU i przeprowadzania wyborów uzupełniających;
 • nadawanie tytułu honorowego radnego MRDU;
 • wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
 • prowadzenie strony internetowej oraz utrzymywanie innych form kontaktu z młodzieżą uczącą się na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy;
 • proponowanie zmian w Statucie MRDU, na zasadach określonych w § 25.

Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

 • Przewodnicząca – Julia Wierzgała
 • Wiceprzewodniczący – Olaf Maślanka
 • Wiceprzewodniczący – Natan Biela
 • Sekretarz – Jagoda Kupisz

Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus – V kadencja / rok 2023-2024

 1. Gabriel Wrzeszcz SP 2
 2. Jasmina Płocharska Sp 2
 3. Piotr Dziżęcki Sp 2
 4. Daria Pyzik SP 4
 5. Mikołaj Trzeciak SP 4
 6. Wojciech Zarczuk SP 4
 7. Małgorzata Staniewska Sp 14
 8. Marcel Myszyński Sp 14
 9. Wiktor Wawryniuk Sp 14
 10. Jagoda Kupisz Sp 360
 11. Alicja Targosz SP 360
 12. Urszula Tarabasz SP 360
 13. Maria Pawłowska SP 381
 14. Małgorzata Makowska SP 381
 15. Karolina Zielińska SP 382
 16. Michalina Chrapek Sp 382
 17. Piotr Gadomski Sp 382
 18. Maria Sidor SP 383
 19. Weronika Łukawska SP 383
 20. Patrycja Kornas LVILO
 21. Julia Wierzgała LVILO
 22. Olaf Maślanka ZS nr 42
 23. Łukasz Dębski ZS nr 42
 24. Dominik Wojda – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 25. Mateusz Wiśniewski – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 26. Weronika Zielińska – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 27. Natan Biela – mieszkaniec dzielnicy Ursus

kontakt: mrdursus@gmail.com; profil na FB.

Dokumenty: STATUT Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy