Logotyp Młodzieżowej Rady Dzielnicy kolorowe litery MRDU

Młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tworzy wspólnotę samorządową będącą wspólnotą społeczności uczniowskich.

Rada ma charakter konsultacyjny. Rada składa się z 27 radnych.

Celem działania Młodzieżowej Rady jest:

 • promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 • integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy;
 • podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy i Miasta;
 • organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zadaniem Młodzieżowej Rady jest:

 • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk;
 • inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w zakresie organizacji imprez w tych obszarach;
 • wybór oraz odwoływanie przewodniczącego MRDU i pozostałych członków Prezydium MRDU - zwanego dalej Prezydium;
 • powoływanie Komisji Rewizyjnej oraz komisji problemowych;
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka MRDU i przeprowadzania wyborów uzupełniających;
 • nadawanie tytułu honorowego radnego MRDU;
 • wybór delegatów do Młodzieżowej Rady m. st. Warszawy;
 • prowadzenie strony internetowej oraz utrzymywanie innych form kontaktu z młodzieżą uczącą się na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy;
 • proponowanie zmian w Statucie MRDU, na zasadach określonych w § 25.

Prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

 • Przewodnicząca – Weronika Zielińska
 • Wiceprzewodnicząca – Gabriela Dmoch
 • Wiceprzewodniczący – Natan Biela
 • Sekretarz – Jagoda Kupisz

Radni Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus – V kadencja / rok 2022-2023

 1. Gabriela Dmoch SP 2
 2. Zuzanna Krzemińska SP 2
 3. Weronika Rarot SP 2
 4. Daria Pyzik SP 4
 5. Mikołaj Trzeciak SP 4
 6. Wojciech Zarczuk SP 4
 7. Jan Gołda SP 14
 8. Magdalena Pyra SP 14
 9. Emilia Okuń SP 14
 10. Jagoda Kupisz SP 360
 11. Targosz Alicja SP 360
 12. Tarabasz Urszula SP 360
 13. Maria Pawłowska SP 381
 14. Małgorzata Makowska SP 381
 15. Krzysztof Jurkowski SP 382
 16. Karolina Zielińska SP 382
 17. Piotr Gadomski
 18. Maria Sidor SP 383
 19. Maria Dobber SP 383
 20. Weronika Łukawska SP 383
 21. Patrycja Kornas LVILO
 22. Mateusz Banaś LVILO
 23. Olaf Maślanka ZS nr 42
 24. Łukasz Dębski ZS nr 42
 25. Dominik Wojda – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 26. Mateusz Wiśniewski – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 27. Kuba Bieliński – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 28. Weronika Zielińska – mieszkaniec dzielnicy Ursus
 29. Natan Biela – mieszkaniec dzielnicy Ursus

Uchwały Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus

kontakt: mrdursus@gmail.com; profil na FB.

Dokumenty: STATUT Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy