Nieodpłatna pomoc prawna

Posąg bogini Temidy z opaską na oczach trzymająca wagę sprawiedliwości

Od 21 marca 2022 roku przywrócona zostaje działalność stacjonarna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warszawie.

Nieodpłatna pomoc prawna dla obywateli ukraińskich

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Dla zwiększenia dostępności przedmiotowych porad na czas obowiązywania stanu epidemii, zniesiono obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Jak skorzystać z porady

Żeby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub poradę obywatelską, umów się telefonicznie lub mejlowo. Zadzwoń pod numer 19115 lub prześlij prośbę o udzielenie porady i wskaż formę kontaktu (telefon, mejl) na adres mejlowy wybranego punktu.

Szczegółowy wykaz adresów mejlowych i harmonogram pracy wszystkich punktów miejskich znajduje się na stronie: um.warszawa.pl

Harmonogram porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Forma pomocy i adres lokalu

Dni i godziny w których planuje się dyżury

Adres e-mail

Nieodpłatna pomoc prawna siedziba Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy placu Czerwca 1976 roku nr 1

Porady udzielane są przez adwokata i radcę prawnego

Poniedziałek:

14.00 – 18.00

Wtorek – Piątek:

8.00 – 12.00

nppar21ursus@um.warszawa.pl

Nieodpłatna pomoc prawna w siedziebie Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16

Punkt prowadzony jest przez organizacje pozarządową NGO.

Poniedziałek:

13.00 – 17.00

Wtorek - Środa:

16.00 – 20.00

Czwartek – Piątek:

15.00 – 19.00

nppngo22ursus@um.warszawa.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie 

 • prawa pracy,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa podatkowego (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ubezpieczenia  społecznego,
 • mediacji.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzeniu  projektu  pisma  w sprawach, z wyłączeniem  pism  procesowych 
  w toczącym  się  postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i pism
  w toczącym  się  postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Po uzyskaniu pomocy prawnej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. Należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listownie na jeden z poniższych adresów:

 1. Jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego: Biuro Prawne m.st Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 2. Jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO): Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy , ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Załączniki: