Nieodpłatna pomoc prawna

Posąg bogini Temidy z opaską na oczach trzymająca wagę sprawiedliwości

2 sierpnia 2021 roku przywróciliśmy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Warunki świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w czasie pandemii

Dla zwiększenia dostępności przedmiotowych porad na czas obowiązywania stanu epidemii, zniesiono obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ponadto rozszerzono zakres pomocy o sprawy, dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej porady objął także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Z tej formy pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Jak umówić się na poradę prawną?

 • telefonicznie pod numerem 19115;
   
 • pisząc na adres mejlowy konkretnego punktu (adresy ursuskie podajemy w poniższej tabelce, pozostałe warszawskie punkty w załączniku na dole strony).

Harmonogram telefonicznych i mailowych porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Ursusa. 

 

Adres lokalu Godziny pracy Adres mejlowy Kto udziela porad

Urząd Dzielnicy Ursus

m.st. Warszawy

plac Czerwca 1976 roku nr 1

poniedziałek

14:00 – 18:00

wtorek – piątek

8:00 – 12:00

nppar21ursus@um.warszawa.pl Porady udzielane są przez adwokata i radcę prawnego.

Dom Kultury „Kolorowa”

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16

poniedziałek

13:00 – 17:00

wtorek – środa

16:00 – 20:00

czwartek – piątek 

15:00 – 19:00

nppngo22ursus@um.warszawa.pl Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową.

 

Tematy, których dotyczy wsparcie

 • prawo pracy,
 • prawo cywilne,
 • prawo karne,
 • prawo administracyjne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo celne, dewizowe i handlowe,
 • przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawo podatkowe (również w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej),
 • ubezpieczenia  społeczne
 • mediacje.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym; administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzeniu  projektu  pisma  w sprawach – z wyłączeniem  pism  procesowych 
  w toczącym  się  postępowaniu przygotowawczym  lub  sądowym  i pism
  w toczącym  się  postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Po uzyskaniu pomocy prawnej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. Należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listownie na jeden z poniższych adresów:

 • jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego: Biuro Prawne m.st Warszawy, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 • jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez Punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO): Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy , ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Szczegółowy wykaz adresów mailowych i harmonogram pracy punktów znajduje się na stronie nowa.um.warszawa.pl i poniżej w załącznikach do pobrania.

W załącznikach dostępne są też oświadczenia o pomocy de minimis wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienia warunku korzystania z bezpłatnych porad prawnych oragnizowanych przez m.st. Warszawa (na czas pandemii, aż do odwółania oświadczenie o spełnieniu warunków nie jest wymagane). 

Załączniki: