Numery kont bankowych urzędu dzielnicy Ursus

07 1030 1508 0000 0005 5003 0004

 • najem,
 • dzierżawa,
 • sprzedaż nieruchomości,
 • wieczyste użytkowanie gruntów,
 • służebność gruntowa

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek leśny,
 • podatek rolny
 • podatek od środków transportu – tak od osób fizycznych jak i prawnych.

Obsługę ksiegową powyższych podatków od 1 stycznia 2020 roku przejęło Centrum Obsługi Podatnika, przy ul. Obozowej 57.  

82 1030 1508 0000 0005 5003 0012

Wydatki bieżące i inwestycyjne urzędu dzielnicy. 

 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • wydanie zaświadczeń,
 • pełnomocnictwa, wypisy,
 • odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu

10 1030 1508 0000 0005 5003 0047

 • opłaty za rejestracje pojazdów,
 • dowody rejestracyjne,
 • tablice rejestracyjne,
 • pozwolenia czasowe,
 • nalepki,
 • znaki legalizacyjne,
 • karta pojazdu,
 • tablice indywidualne,
 • prawo jazdy,
 • opłaty za CEPIK)

32 1030 1508 0000 0005 5003 0136

 • wadia,
 • zabezpieczenia wykonania umów,
 • zaliczki na wykup lokali

88 1030 1508 0000 0005 5003 0292

54 1030 1508 0000 0005 5003 0322

88 1030 1508 0000 0005 5003 0098

88 1030 1508 0000 0005 5003 0195

98 1030 1508 0000 0005 5003 0209

76 1030 1508 0000 0005 5003 0411

 • opłaty za odbiór odpadów komunalnych