Wybory do Rady Seniorów w Ursusie

Członkowie rady seniorów obradują przy stole w sali konferencyjnej.
Autor: Waldemar Sokołowski

Zarząd Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza wybory na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy kadencji 2022 – 2025.

Zasady głosowania

Głosować mogą osoby, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie dzielnicy Ursus. W  głosowaniu mieszkańcy wybiorą 12 przedstawicieli do Rady Seniorów  naszej dzielnicy. Jedna osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

Głosujemy poprzez wypełnienie karty wyborczej, którą należy wrzucić do urny wyborczej wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, plac Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursus - głosowanie”. Druki karty wyborczej część A i B dostępne są w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter) oraz na stronie internetowej urzędu www.ursus.warszawa.pl.  Głosowanie potrwa od 18 listopada do 25 listopada 2022 r.

 

Prezentacja kandydatów do Rady Seniorów

Trzynastu kandydatów,  którzy zgłosili  chęć udziału w wyborach będzie można wysłuchać 17 listopada 2022 roku o godz. 12.00 w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury „Arsus”.

 

Zadania Rady Seniorów

Dzielnicowa Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie monitorowania potrzeb ursuskich seniorów. Monitoruje realizację polityki senioralnej w Ursusie i  współpracuje z Warszawską Radą Seniorów.  Zadaniem rady jest m.in. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, a także  przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

 

Załączniki:

Zgłoś kandydata do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus

Posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus
Rada Seniorów Dzielnicy Ursus

Już niebawem wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Celem Rady Seniorów jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy.

Do zadań rady należy głównie monitorowanie polityki senioralnej, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz dzielnicy.

Zgłoszenia kandydatów należy składać od 10 października 2022 roku do 24 października 2022 roku na formularzu zgłoszeniowym kandydata w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1. 

 

Załączniki:

 

  1. Ogłoszenie Burmistrza – skan
  2. Ogłoszenie Burmistrza – plik doc
  3. Formularz – do druku
  4. Formularz – dostępność cyfrowa

Pismo Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie zabytkowej kolekcji tzw. Muzeum Zakładowego Ursus Sp. z o.o.

Ostatnie pożegnanie

nekrolog Pani Lucyny Wasilewskiej

 

Z przykrością zawiadamiamy, że 23 października zmarła Pani Lucyna Wasilewska.


Żegnamy dawną mieszkankę Ursusa, radną Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, prezes Uniwersytetu III Wieku im. Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie i ofiarną działaczkę społeczną naszej dzielnicy.

Radni Rady Seniorów Dzielnicy Ursus

Pismo Rady Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w sprawie objęcia stałą opieką medyczną w domu osoby powyżej 70 roku życia

Rada Seniorów w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na spotkaniu w dniu 16 czerwca 2020 roku przygotowała pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie objęcia stałą opieką medyczną w domu osoby powyżej 70 roku życia. Zapraszamy do zapoznania się z pismem oraz odpowiedzią z Kancelarii Prezydenta.

Załączniki:

Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy II kadencji

Zdjęcie grupowe Rady Seniorów

Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy II kadencji. Stoją od lewej: Paweł Smereczyński, Tadeusz Kaczmarek, Jerzy Domżalski, Barbara Banaszek, Maciej Linke, Bolesław Staniszewski, Marianna Jaguścik, Lucyna Wasilewska, Maria Jeśka, Krzysztof Szczerba (Przewodniczący Rady). Na zdjęciu brak Wandy Sawickiej.

Przycisk Sieci Życia ®

Przycisk Sieci Życia ® umożliwi wezwanie pomocy.
Aktywuj przycisk bezpłatnie w swoim telefonie.
Krajowa Sieć Alarmowa Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej
www.ratownictwo.org
tel.: 42 637 04 74

Załączniki:

Seniorzy 4.0

Jesteś osobą po 60 roku życia i chcesz mieć niezbędną wiedzę z zakresu ochrony zdrowia i finansów?
A może jesteś aktywnym seniorem, który szuka społeczności na zdobywanie nowych kompetencji?
Chciałbyś podnieść, jakość swojego życia i mieć wpływ na zmiany w swoim mieście?

Zapisz się do BEZPŁATNEGO programu dla Seniorów w swoim mieście. Zapisy od stycznia 2020 roku.

kontakt: www.paga.org.pl lub tel. 22 573 73 33.

Załączniki: