Logo z syrenką warszawską zakochaj się w Warszawie w Ursusie

Patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest wyróżnieniem niekomercyjnym, honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Udzielany jest nieodpłatnie.

Mogą być nim objęte przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym i lokalnym, na wysokim poziomie merytorycznym, mające bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez samorząd.

Formularz wraz z załącznikami, należy przesłać minimum na 30 dni przed planowanym wydarzeniem na adres mejlowy lub korespodencyjny:

  • ursus.wks@um.warszawa.pl
  • Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa

 

Logo dzielnicy Ursus

Załączniki: