Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018 - 2023

Rada Dzielnicy jest organem stanowiącym i kontrolnym Dzielnicy. Składa się z 23 radnych wybranych na pięcioletnią kadencję w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 roku. Pracami Rady kieruje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącymi. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego. Radni pracują również w komisjach, które zajmują się określonymi, tematycznymi zagadnieniami.

Zadania Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy określone zostały:

  • w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  • w ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
  • w  Statucie  Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały
  • Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.

Radni Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018 - 2023

1. Pastor Dariusz - Przewodniczący Rady

2. Dilis Paweł - mandat wygaszony postanowieniem Komisarza Wyborczego

3. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady

4. Adamus Piotr - Wiceprzewodniczący Rady

5. Jakaczyński Maciej - Wiceprzewodniczący Rady

6. Bodych Urszula

7. Cegiełka Krzysztof

8. Chmielewski Adam

9. Dąbrowski Tomasz

10. Grylak Dariusz

11. Jaguścik Marianna

12. Jasiński Stanisław

13. Kacprzyk Dawid

14. Kałużna Anna

15. Kołaczek Agnieszka

16. Kopcińska Wanda

17. Lesiak Jacek

18. Markowski Kazimierz

19. Miszkiewicz Maria

20. Mucha Marek

21. Nejman Łukasz

22. Osiński Michał

23. Puchalski Grzegorz

24. Wachnicka Aneta

Dodatkowe informacje: