Kontakt do stanowisk WOM w urzędzie

Opłaty komunikacyjne: 10 1030 1508 0000 0005 5003 0047

  • opłaty za rejestracje pojazdów,
  • dowody rejestracyjne,
  • tablice rejestracyjne,
  • pozwolenia czasowe,
  • nalepki,
  • znaki legalizacyjne,
  • karta pojazdu,
  • tablice indywidualne,
  • prawo jazdy,
  • opłaty za CEPIK)