Skład Rady Seniorów kadencja 2015-2018

Banaszek Barbara

Członek Zarządu Uniwersytetu III Wieku. Sekretarz Rady Programowej Uniwersytetu, gdzie organizuje dla słuchaczy wykłady na Zamku Królewskim. Pracując w Radzie Seniorów chciałaby zając się problemami ludzi starszych.

Teresa Bogucka-Szczęsnowicz

Lekarz pediatra, wieloletni pracownik poradni dziecięcej w Ursusie, mężatka, dwoje dzieci. Radna trzech kadencji.

Jerzy Domżalski

Historyk i dziennikarz. Związany z samorządem lokalnym były rzecznik prasowy gminy i red. naczelny "Dziennika Ursusa". Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Działa w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej w Ursusie.

Alina Florczak

Członek Uniwersytetu III Wieku. Zajmuje się częścią kulturalno-oświatową organizując wyjścia do teatrów i opery dla seniorów. Jest otwarta na problemy osób samotnych potrzebujących pomocy.

Janina Maria Gostowska

Członkini Klubu „Senior” oraz „Promyk”. Była członkiem komisji rewizyjnej. Chętnie uczestniczy w życiu i działaniach społecznych seniorów. Wolny czas chce poświęcić pracy społecznej dla poprawy bytu seniorów.

Bogdan Jeśka

Pracował z młodzieżą trudną i zaniedbaną. Zrealizował dwa projekty unijne z udziałem młodzieży Polski oraz Litwy. Należy również do Polskiego Związku Działkowców. Aktywnie działa w Klubie Seniora „wesoła Chata”.

Tadeusz Kaczmarek

Mieszkaniec osiedla Niedźwiadek. Działacz społeczno - związkowy, związany z działalnością PTTK - Ursus. Radny dwóch kadencji w Urzędzie Miasta Piastów. Uczestnik Uniwersytetu III Wieku oraz Klubu Seniora.

Wanda Lesiak

Od 1997 jest na emeryturze a od 2 lat działa w zarządzie klubu „Wesoła Chata”, w którym zajmuje się finansami. W trakcie zasiadania w Radzie Seniorów chciałaby zająć się służbą zdrowia w Ursusie.

Maciej Linke

Były Radny Gminy Ursus. Współzałożyciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Ursus. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Komorowie.

Alicja Pilecka

Wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych. Pragnie również reprezentować Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ryszard Rogal

Przedstawiciel Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Paweł Smereczyński

Mieszkaniec osiedla Gołąbek. Z wykształcenia architekt krajobrazu mgr. SGGW. Członek założycielski Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Apostoła. Członek Ruchu Światło życie Domowy Kościół.

Bolesław Staniszewski

Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wielokrotnie odznaczany. Chce w dalszym ciągu pracować dla poprawy warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Były radny Dzielnicy Ursus.

Alicja Swoboda

Pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ursusie. Była w zarządzie Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W Radzie Seniorów chciałaby zająć się sprawami związanymi z kulturą i sztuką.

Krzysztof Szczerba

Były członek Zarządu Stowarzyszenia „Niezależni”. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Sponsorował imprezy dla emerytów i rencistów w Klubie „Promyk”. Członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.