Skład Rady Seniorów kadencja 2018-2021

Banaszek Barbara

Członek Zarządu Uniwersytetu III Wieku. Sekretarz Rady Programowej Uniwersytetu, gdzie organizuje dla słuchaczy wykłady na Zamku Królewskim. Pracując w Radzie Seniorów chciałaby zając się problemami ludzi starszych.

Jerzy Domżalski

Historyk i dziennikarz. Związany z samorządem lokalnym były rzecznik prasowy gminy i red. naczelny "Dziennika Ursusa". Członek Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Działa w Klubie Dyskusyjnym Myśli Politycznej w Ursusie.

Alina Florczak

Członek Uniwersytetu III Wieku. Zajmuje się częścią kulturalno-oświatową organizując wyjścia do teatrów i opery dla seniorów. Jest otwarta na problemy osób samotnych potrzebujących pomocy.

Marianna Jaguścik

Przedstawiciel Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Maria Jeska

Radna Rady Seniorów powołana uchwałą nr 294/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 25 września 2019r.

Tadeusz Kaczmarek

Mieszkaniec osiedla Niedźwiadek. Działacz społeczno - związkowy, związany z działalnością PTTK - Ursus. Radny dwóch kadencji w Urzędzie Miasta Piastów. Uczestnik Uniwersytetu III Wieku oraz Klubu Seniora.

Maciej Linke

Radny Rady Seniorów powołany uchwałą nr 294/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 25 września 2019r. Były Radny Gminy Ursus. Współzałożyciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Ursus. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Członek Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Komorowie.

Wanda Sawicka

Od wielu lat aktywnie działa w Ursusowskich Klubach Seniorów. Od kilku lat jest w Zarządzie Klubu Seniora "Wesoła Chata" działającym przy Domu Kultury "Miś" w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Jest seniorką roku 2014. Otrzymała emblemat "Zasłużony Senior Ursusa" za upowszechnianie kultury w Dzielnicy Ursus. Otrzymała liczne podziękowania oraz dyplomy za działalność na rzecz Seniorów w Dzielnicy Ursus. Pragnie dać siebie innym.

Paweł Smereczyński

Mieszkaniec osiedla Gołąbek. Z wykształcenia architekt krajobrazu mgr. SGGW. Członek założycielski Akcji Katolickiej w parafii św. Jana Apostoła. Członek Ruchu Światło życie Domowy Kościół.

Bolesław Staniszewski

Radny Rady Seniorów powołany uchwałą nr 294/2019 Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 25 września 2019r. Wielokrotnie odznaczany. Chce w dalszym ciągu pracować dla poprawy warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów. Były radny Dzielnicy Ursus.

Krzysztof Szczerba

Były członek Zarządu Stowarzyszenia „Niezależni”. Członek społecznego Komitetu Budowy basenu na stadionie. Sponsorował imprezy dla emerytów i rencistów w Klubie „Promyk”. Członek Stowarzyszenia Obywatelskiego w Ursusie.

Lucyna Wasilewska

Prezes Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie. Członek Klubu Literackiego Metafora przy Ośrodku Kultury "Arsus".