Wydział Obsługi Mieszkańców

nazwa stanowiska i numer telefonu

meldunki i dowody osobiste

22 443 60 04

prawa jazdy

22 443 60 03

rejestracja pojazdów

22 443 60 01

Karta Dużej Rodziny

22 443 61 20

Warszawski bon żłobkowy

22 443 60 05

zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny

22 443 62 19

architektura, urbanistyka, geodezja

22 443 60 07

ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi

22 443 61 20

sprawy lokalowe, infrastruktura i drogownictwo

22 443 60 86

gospodarka nieruchomościami

22 443 62 39

koncesja na sprzedaż alkoholu

22 443 60 05

działalność gospodarcza

22 443 62 25, 22 443 60 25