Wyświetlam wyniki dla tagu: ursus dla ukrainy
 • Artykuł

  Obywatele Ukrainy legalnie przyjeżdżający do Polski z powodu wojny mogą starać się o uzyskanie numeru PESEL. Ich pobyt - licząc od dnia 24 lutego 2022 roku - przez kolejne 18 miesięcy rząd Polski uznaje za legalny.

 • Artykuł

  W filii Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Prawniczej 54 kontynuujemy działanie punktu zbiórki darów rzeczowych dla obywateli Ukrainy. Do końca sierpnia punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-15:00.

 • Artykuł

  W działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy włączają się także warszawskie placówki kulturalne. Obecnie w Ursusie to przede wszystkim biblioteka w ramach dwóch projektów: „Harmonia kultur” i „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”. Na bieżąco uaktualniamy pojawiające się inicjatywy i przedsięwzięcia.

 • Artykuł

  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz wszystkie Izby Adwokackie w Polsce uruchomiły bezpłatną pomoc prawną dla ofiar wojny na Ukrainie. Ponad 400 warszawskich adwokatów zaprasza do kontaktu wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. W miarę naszych możliwości postaramy się zapewnić pomoc prawną w niezbędnym zakresie wszystkim potrzebującym, obejmującą w szczególności uregulowanie kwestii pobytowych, zatrudnienia itd.

 • Artykuł

  Od kilku tygodni w ursuskiej szkole podstawowej przy ul. Dzieci Warszawy uczą się ukraińscy uchodźcy. Mają lekcje w popołudniowych oddziałach przygotowawczych, więc rzadko udaje im się spotkać na przerwach z polskimi kolegami. Uczniowie SP nr 360 postanowili coś z tym zrobić.