Wydziały i Delegatury

tel. 22 443 60 00

fax. 22 443 60 11

e-mail: ursus.urzad@um.warszawa.pl
 

naczelnik wydziału - Barbara Kurzela

tel. 22 443 60 10

e-mail: ursus.wom@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Andrzej Safiański

tel. 22 443 61 16; 443 60 67

e-mail: ursus.wag@um.warszawa.pl

p.o. naczelnika wydziału – Małgorzta Rozwadowska 

tel. 22 443 60 84 

e-mail: ursus.wab@um.warszawa.pl

główny księgowy - Zofia Szymańska

tel. 22 443 60 33

e-mail: ursus.wbk@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Katarzyna Kucierzyńska

tel. 22 443 60 50

e-mail: ursus.wgn@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Cezary Kośliński

tel. 22 443 60 66

e-mail: ursus.win@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Marek Szymul

tel. 22 443 60 50

e-mail: ursus.wir@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Dorota Tomaszewska

tel. 22 443 61 47

e-mail: ursus.wkd@um.warszawa.pl

p.o. naczelnik wydziału - Agnieszka Wall

tel. 22 443 61 23

e-mail: ursus.wks@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Katarzyna Świtalska

tel. 22 443 61 43

e-mail: ursus.wku@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Iwona Jankowska

tel. 22 443 60 62

e-mail: ursus.wod@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Barbara Szymańczak

tel. 22 443 61 57

e-mail: ursus.wos@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Hermanowska Joanna

tel. 22 443 60 42

Przedszkola tel. 22 443 62 18

Szkoły Podstawowe tel. 22 443 61 48, 22 443 61 15

Szkoły Ponadpodstawowe tel. 22 443 61 48, 22 443 61 15

Placówki niepubliczne tel. 22 443 62 18

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna tel. 22 443 61 49

e-mail: ursus.wow@um.warszawa.pl

p.o. naczelnika wydziału - Justyna Drabińska

tel. 22 443 60 74

e-mail: ursus.wpr@um.warszawa.pl

p.o. naczelnika wydziału - Michał Trawiński

tel. 22 443 61 72

e-mail: ursus.wsr@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Izabela Migdal

tel. 22 443 60 41

e-mail: ursus.wsz@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Jolanta Paluszek

tel. 22 443 61 99

e-mail: ursus.wzp@um.warszawa.pl

naczelnik wydziału - Antoni Kłopocki

tel. 22 443 60 78

e-mail: ursus.wzl@um.warszawa.pl

kierownik zespołu - Janina Kalińska

tel. 22 443 60 25

e-mail: ursus.zdg@um.warszawa.pl

kierownik zespołu - Wiesław Gińko

tel. 22 443 61 62

e-mail: ursus.zfe@um.warszawa.pl

p.o. kierownika zespołu - Leszek Wojciechowicz

tel. 22 443 60 46

e-mail: ursus.zor@um.warszawa.pl

naczelnik - Elżbieta Cynkier-Naparty

tel. 22 443 60 20

e-mail: ursus.baiso@um.warszawa.pl

kierownik - Aleksander Zblewski

tel. 22 443 60 96

e-mail: ursus.cb@um.warszawa.pl

kierownik - Ewa Wojna

tel. 22 443 12 56

e-mail: ursus.usc@um.warszawa.pl

redaktor naczelna - Agnieszka Wall

tel. 22 443 61 23

e-mail: dziennik.ursusa@um.warszawa.pl