Wykazy i obwieszczenia

Często zadawane pytania

Burmistrz Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy informuję, że w dniu 14 czerwca 2022 r. został opublikowany poprzez wywieszenie na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy wykaz nr 68/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu zabudowanego, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 33/3 o pow. 0.0988 ha z obrębu 2-09-04, położonego w Warszawie w dzielnicy Ursus przy ul. Królowej Bony 25 i 27, będącego częścią nieruchomości uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1M/00201497/3, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy.