Burmistrz Bogdan Olesiński

Zdjęcie portretowe Bogdana Olesińskiego

Wybrany 21 listopada 2018 roku.
Kontakt: tel. 22 4436060, e-mail: ursus.sekretariat@um.warszawa.pl
pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa

Bezpośrednio nadzoruje:

 •     Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus (WAB)
 •     Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Ursus (WBK)
 •     Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus (WGN)
 •     Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus (WIR)
 •     Wydział Kadr dla Dzielnicy Ursus (WKD)
 •     Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji dla Dzielnicy Ursus (WKS)
 •     Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Ursus (WOD)
 •     Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus (WSR)
 •     Wydział Prawny dla Dzielnicy Ursus (WPR)
 •     Zespół Obsługi Rady Dzielnicy Ursus (ZOR).

Koordynuje współpracę z:

 •     Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy
 •     Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

Bogdan Olesiński – urodził się 14 sierpnia 1962 roku w Pruszkowie. Z wykształcenia inżynier budowlany, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania, ukończył kurs rzeczoznawców wyceny nieruchomości. Absolwent studium podyplomowego dla kadry kierowniczej Akademii im. L. Koźmińskiego oraz studiów doktoranckich z zarzadzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej.
Działalność zawodowa: W latach 1982-87 - kierownik rejonu w GAM-4. W roku 1986 zdobył uprawnienia budowlane. W ramach Spółdzielni Rzemieślniczej „Ochota” prowadził działalność gospodarczą (1987-92), a w latach 1991-1992 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni. Szef regionu w Baumit Hopfinger i Baumit Polska Sp. z o.o. Radny Gminy Michałowice, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (2006-2010), a w latach 2010-2018 Burmistrz Dzielnicy Mokotów. Od 21 listopada 2018 r. ponownie pełni funkcję Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Członek Platformy Obywatelskiej Koła Ursus od 2004 roku. Udziela się w wielu organizacjach pozarządowych m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Współzałożyciel Towarzystwa Edukacji Alternatywnej. W 2011 r. został uhonorowany przez sekretarza Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek. Pasjonat sportu, teatru oraz literatury.

Przyjmuje mieszkańców w godz. od 11:00 do 13:00, w poniedziałki, pok. 200 przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie zarządu.

Zastępca burmistrza Wiesław Krzemień

Zdjęcie portretowe Wiesława Krzemienia

Wybrany 21 listopada 2018 roku.
Kontakt: tel. 22 4436060, e-mail: ursus.sekretariat@um.warszawa.pl
pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa

Bezpośrednio nadzoruje:

 •     Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Ursus (WAG)
 •     Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus (WKU)
 •     Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus (WOM)
 •     Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus (WOŚ)
 •     Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus (WOW)
 •     Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Ursus (WZP).

Koordynuje współpracę z:

 •     Delegaturą Biura Administracji i Spaw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy
 •     Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 •     placówkami oświaty i wychowania położonymi na obszarze Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i niezaliczanymi uchwałą Rady m.st. Warszawy do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym. 

Wiesław Krzemień – urodził się 21 września 1956 roku w Olkuszu. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Bukownie, w którym mieszkał od urodzenia. Z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu (obecnie Politechniki Opolskiej), którą ukończył w 1982 roku. 

Działalność zawodowa: Z samorządem związany od 1993 roku. Sześciokrotnie wybierany radnym gminy, a następnie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. W roku 2004 ukończył studia podyplomowe na kierunku prawo samorządowe. Posiada licencję zarządcy nieruchomości. W swojej pracy zawodowej piastował wiele stanowisk kierowniczych. W latach 2002-2010 dwukrotnie wybrany na stanowisko Zastępcy Burmistrza, a w kadencji 2010-2014 Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zaangażowany społecznik, w latach 1993-2003 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Szkoły i Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 16, a następnie w Gimnazjum nr 132. W tym czasie pracował także w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Niedźwiadek".

Żonaty, trzy córki, trzech wnuków. Zainteresowania: sport (pasjonat F1), turystyka oraz pomoc potrzebującym.

Przyjmuje mieszkańców w godz. od 14:00 do 16:00, w poniedziałki, pok. 200 przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie zarządu.

Zastępca burmistrza Kazimierz Sternik

Zdjęcie portretowe Kazimierza Sternika

Wybrany 21 listopada 2018 roku.
Kontakt: tel. 22 4436060, e-mail: ursus.sekretariat@um.warszawa.pl
pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02-495 Warszawa

Bezpośrednio nadzoruje:

 •     Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursus (WIN)
 •     Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursus (WSZ)
 •     Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Ursus (WZL)
 •     Zespół Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursus (ZDG)
 •     Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursus (ZFE).

Koordynuje współpracę z:

 •     Biblioteką Publiczną im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 •     Ośrodkiem Kultury „ARSUS” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 •     Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
 •     Środowiskowym Domem Samopopomocy "Słoneczny Dom" w Warszawie.

Kazimierz Sternik – urodził się 12 listopada 1960 roku w Pruszkowie. Mieszkaniec Ursusa, z wykształcenia nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego. Studia ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie również zdobył tytuł zawodowy menadżera sportu, na podyplomowych studiach o kierunku: Organizacja i Zarządzanie w Kulturze Fizycznej.

Działalność zawodowa: W latach 1990-1999 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ursusie. Przez dwie kadencje, w latach 2002-2010 był radnym Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Od 2000 do 2014 roku pełnił funkcję dyrektora Ursusowskiego Towarzystwa Sportowego „Akro-Bad”. Przez dwa lata był wiceprezesem Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej.

Prywatnie mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci, pasjonat pracy z młodzieżą, wychowawca wielu medalistów, Mistrzostw Polski, Europy i Świata w akrobatyce sportowej, pracuje w Ursusie od 30 lat. Interesuje się sportem i turystyką.

Przyjmuje mieszkańców w godz. od 14:00 do 16:00, w poniedziałki, pok. 200 przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1, po wcześniejszym osobistym, elektronicznym lub telefonicznym umówieniu spotkania w sekretariacie zarządu.